Tài liệu tập huấn công tác Y tế trường học - Bộ Y tế

Tài liệu tập huấn công tác Y tế trường học - Bộ Y tế được cấu trúc thành 4 bài sau: Bài 1: Yêu cầu vệ sinh phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, bán trú, bếp ăn - các công trình vệ sinh, bài 2: Yêu cầu vệ sinh bảng, bàn ghế và một số thiết bị đồ dùng học tập, bài 3: Kỹ thuật đo các yếu tố vệ sinh trong lớp học, bài 4: Khám, phân loại và quản lý sức khỏe học sinh, thực hành khám, phân loại và quản lý sức khỏe học sinh, bài 5: Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe.

Từ khóa: Giáo dục sức khỏe, Tập huấn công tác Y tế trường học, Y tế công cộng, Y tế trường học, Công tác Y tế trường học, Sức khỏe học sinh

pdf 115 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận