Tài liệu quản trị FIREWALL BUILDER

Một trong những việc quan trọng nhất khi cài đặt và cấu hình một firewall là phải xây dựng được chính sách rõ ràng và chuẩn xác cho firewall đó. Firewall Builder là một công cụ có thể giúp bạn quản lý chính sách an ninh của firewall chính xác và hiệu quả mà không cần phải học về giao diện dòng lệnh để điều khiển mà một vài Firewall thương mại vẫn phải làm.
Bạn không phải nghĩ về những số cổng khó hiểu, giao diện firewall và các lựa chọn các luật thuộc về interface nào.
Thay vì đó bạn tạo ra một tập hợp các đối tượng mô tả firewall của bạn, máy chủ, phân mạng con, và bạn chỉ cần kéo và thả các đối tượng là thành các luật.
Bạn có thể sử dụng một sô lượng lớn các đối tượng chuẩn được định nghĩa sẵn, mô tả nhiều giao thức và dịch vụ chuẩn. Ngay sau khi chính sách được tạo trên giao diện đồ hoạ quản lý (GUI), bạn có thể biên dịch nó và cài nó lên firewall cửa bạn.

Từ khóa: Tài liệu quản trị FIREWALL BUILDER, mô tả firewall, phân mạng con, kỹ thuật máy tính, phần mềm máy tính, giao thức máy tính

doc 70 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:23/10/2012 | Lượt xem:202 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận