Tài liệu hướng dẫn Phát triển du lịch cộng đồng

Tài liệu hướng dẫn Phát triển du lịch cộng đồng do Quỹ Châu Á và Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam hợp tác thực hiện giới thiệu về các loại hình du lịch cộng đồng, đặc điểm phát triển, ai có thể tham gia, vai trò, tác dụng, cách thức thực hiện.... Nhằm chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng nâng cao đời sống người dân ở các vùng miền khác nhau trên cả nước.

Từ khóa: Phát triển du lịch cộng đồng, Du lịch cộng đồng, Du lịch Bắc Ninh, Vai trò du lịch cộng đồng, Du lịch nông thôn, Phát triển nông thôn

pdf 48 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận