TÀI LIỆU BÀI GIẢNG EXCEL NÂNG CAO

Excel lưu trữ ngày tháng thành chuỗi số tuần tự và dùng chuỗi số này để tính toán. Quy
ước ngày 01/01/1900 là mốc số 1. Vì vậy ngày 01/01/2010 đựơc hiểu là số 40179 vì sau
này 01/01/1900 là 40179 ngày.
Để xem kết quả hàm ở dạng số tuần tự. Vào Format - Cell. Chọn thẻ Number, chọn
General trong mục Category.
Date rất cần thiết khi year, moth, day cũng là những công thức không phải là hằng số.
Nó giúp bạn tính toán chính xác hơn.
Lưu ý đến thứ tự year, month, day trong hàm vì bạn có thể nhầm lẫn vì hiểu
theo quy cách ngày của Việt Nam: day, month, year.

Từ khóa: Microsoft Excel , công nghệ thông tin, tin học văn phòng, bài giảng excel, excel nâng cao, lưu trữ hàm, kết quả tính toán

pdf 38 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận