Tài chính trong sáp nhập các doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Cũng theo Luật doanh nghiệp 2005 giải thích, Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Như vậy doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vị lợi, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Từ khóa: chính sách doanh nghiệp, phát triển đầu tư, ngân hàng chính sách, cơ cấu phát triển, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài chính

pdf 187 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:06/10/2012 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận