Sổ tay chọn máy thi công xây dựng - NXB Xây dựng

"Sổ tay chọn máy thi công xây dựng" trình bày những phương pháp cơ bản để chọn máy, xác định các thông số kỹ thuật, tính toán năng suất, thống kê những đặc tính cơ bản của một số loại máy chính dưới dạng bảng số và đồ thị (có kèm theo hình vẽ theo tỉ lệ nhất định).

Từ khóa: Kết cấu thép, Vật liệu xây dựng, Sổ tay chọn máy thi công xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Thi công xây dựng, Máy móc xây dựng

pdf 71 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:224 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 22

Đăng nhập để bình luận