Slide bài giảng cơ sở dữ liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội chương 1

Phần mềm cho phép người dùng giao tiếp với CSDL, cung cấp môi trường thuận lợi và hiệu quả để tìm kiếm và lưu trữ thông tin của CSDL. Mục đích : sự tách biệt quan niệm về CSDL của nhiều ng−ời sử dụng với những chi tiết biểu diễn về vật lý của CSDL. Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý tổ chức và khai thác đúng đắn một hệ CSDL, đặc biệt trong mô hình quan hệ. Cung cấp và rèn cho sinh viên khả năng thiết kế (logic) một hệ
CSDL quan hệ. Thực hành cài đặt các ràng buộc toàn vẹn và tối ưu hóa biểu thức tìm kiếm trên SQL Server. Cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ đại số quan hệ là cơ sở quan trọng của một ngôn ngữ bậc cao được sử dụng để thao tác trên các quan hệ. Các phép toán của đại số quan hệ chia thành hai nhóm (tập hợp và đặc trưng)
Đăng nhập để bình luận