Rà soát, đề xuất hoàn thiện mạng lưới giám sát lắng đọng a xít tại Việt Nam

Lắng đọng a-xít là quá trình mà các chất có tính a-xít, ví dụ như a-xít sulfuric và a-xít nitric, trong khí quyển rơi xuống bề mặt trái đất dưới dạng lắng đọng ướt (mưa a-xít) và lắng đọng khô. Phát thải khí SO2 và NOx từ các hoạt động của con người, như đốt nhiên liệu hóa thạch, sản xuất và tinh chế dầu thô, là nguyên nhân chính gây ra lắng đọng a-xít.

Từ khóa: Lắng đọng a-xít, Mạng lưới giám sát lắng đọng a-xít, Lắng đọng ướt, Lắng đọng khô, Nhiên liệu hóa thạch

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:26 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận