QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:
- Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp.
- Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp .

Từ khóa: lãnh đạo doanh nghiệp, phương pháp quản trị, tài liệu quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, đánh giá công việc

pdf 49 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)