Quản trị Ngân hàng T.s Nguyễn Kim Anh Trưởng khoa Ngân hàng - Học viện

Ngân hàng bắt nguồn từ một công việc rất đơn giản là giữ các đồ vật quý cho những người chủ sở hữu nó, tránh gây mất mát. Đổi lại, người chủ sở hữu phải trả cho người giữ một khoản tiền công. Khi công việc này mang lại nhiều lợi ích cho những người gửi, các đồ vật cần gửi ngày càng đa dạng hơn, và đa đại diện cho các vật có giá trị như vậy là tiền, dần dần, ngân hàng là nơi giữ tiền cho những người có tiền. Khi xã hội phát triển, thương mại phát triển, nhu cầu về tiền ngày càng lớn, tức là phát sinh nhu cầu vay tiền ngày càng lớn trong xã hội

Từ khóa: ngân hàng Việt Nam, chính sách ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, tín dụng ngân hàng, chính sách ngân hàng

pdf 28 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:06/10/2012 | Lượt xem:69 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận