Quản trị doanh nghiệp_ Chương 4

Nội dung chương này đề cập đến các vấn đề sau: Các khái niệm kế toán cơ bản, tầm quan trọng của công tác kế toán đối với quản trị doanh nghiệp. Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh. Khái niệm, phương pháp tính giá thành sản phẩm Các phương pháp tính kết quả theo phương pháp quản trị chi phí kinh doanh Khái niệm và tầm quan trọng của ngân sách, ứng dụng hoạch định ngân sách trong doanh nghiệp.

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM KẾ TOÁN 1. Các hệ thống kế toán trong doanh TOP nghiệp Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động cũng phải có một lượng vốn nhất định để mua sắm hoặc thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị, mua sắm vật tư, hàng hoá... .Trong quá trình

Từ khóa: quản trị, doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị, nhiệm vụ quản trị

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)