QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Các hoạt động quản lý liên quan đến công nghệ trong doanh nghiệp: tạo ra tri thức, ý tưởng kỹ thuật nhằm đưa ra các sản phẩm, quy trình mới, phát triển các sản phẩm mẫu thử, chuyển giao sang hoạt động sản xuất, phân phối, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó lĩnh vực công nghệ là một phần của hoạt động này.Đây là tài liệu giúp độc giả tham khào về quản lý và đổi mới công nghệ.

Từ khóa: quản lý đổi mới công nghệ, công nghệ và doanh nghiệp, phát triển công nghệ, quản trị sản xuất, tài liệu quản lý công nghệ, đổi mới công nghệ.

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận