Hệ thống thông tin quản lý

Ngày nay trong thời kỳ của công nghệ thông tin, máy tính đã tham gia hỗ trợ
hầu hết các hoạt động của con người như nghiên cứu khoa học, kinh doanh,
quản lý… Để ứng dụng công nghệ thông tin cho việc xây dựng các hệ thống
thông tin quản lý đòi hỏi phải có qui trình, phương pháp để áp dụng. Chính vì
vậy một trong những yêu cầu quan trọng của những người làm tin học đó là phải
có tri thức về phân tích thiết kế hệ thống mới có thể và phát triển được các ứng
dụng tin học có tính khả thi

Từ khóa: Hệ thống thông tin quản lý, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kỹ năng kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh

pdf 125 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:24/05/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận