Phát triển và thử nghiệm công nghệ tự động hóa quan trắc gió

Bài viết này trình bày thực trạng trang thiết bị quan trắc gió hiện nay của ngành KTTV, xây dựng mô hình và thử nghiệm việc chủ động công nghệ tự động hóa quan trắc gió phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển công tác nghiệp vụ.

Từ khóa: Tự động hóa quan trắc gió, Công nghệ đo đạc KTTV, Công nghệ truyền tin, Thiết bị quan trắc gió, Phòng chống thiên tai

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:42 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận