Phát triển nghề kế toán kiểm toán trong cuộc cách mạng 4.0

Bài viết tiến hành nghiên cứu thực trạng mức độ quan tâm của các kế toán viên, kiểm toán viên và các Doanh nghiệp tại Việt Nam đối với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác giả đề xuất các giải pháp từ phía Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, các kế toán viên và kiểm toán viên nhằm phát triển nghề nghiệp kế toán kiểm toán để có thể thích ứng với những thay đổi mà Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến.

Từ khóa: Phát triển nghề kế toán kiểm toán, Kế toán kiểm toán, Dịch vụ kế toán kiểm toán, Nghiệp vụ kế toán, Nghiệp vụ kiểm toán

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/05/2021 | Lượt xem:16 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận