PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN Ở TỈNH THÁI BÌNH

Khái niệm du lịch nông thôn đã manh nha cùng với sự hình thành của ngành
đường sắt ở Châu Âu. Tuy nhiên, mãi đến những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ
XX, du lịch nông thôn mới được xem là một loại hình du lịch và được phổ biến ở hầu
hết các quốc gia ở Châu Âu như Pháp, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Hà Lan, Đan Mạch,
Thuỵ Điển…

Từ khóa: tiểu luận nghiên cứu đề tài, đề án tốt nghiệp, tài liệu báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, bài báo cáo thực tập, loại hình du lịch

doc 65 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận