Phân tích và thiết kế hệ thống - Thiết kế tệp

Chức năng lưu trữ dữ liệu quản lý dữ liệu được lưu trữ và điều khiển bởi chương trình như thế nào mà chạy hệ thống
Mục đích của thiết kế lưu trữ dữ liệu
Có khả năng khôi phục dữ liệu
Truy cập thông tin người sử dụng cần

Từ khóa: Thiết kế tệp, Phân tích và thiết kế hệ thống, hệ thống thông tin, cấu trúc thông tin, xử lý thông tin, dữ liệu thông tin, môi trường thông tin

ppt 28 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:163 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận