Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu - Đề tài: Quản lý Quán Cafe

Một quán café có bán các loại thức uống, món ăn, giá các món ăn, thức uống có thể thay đổi trong khoảng thời gian. Người quản lý quán muốn quản lý việc thu, chi hàng ngày của quán để làm cơ sở tính thu nhập, tính lương và thưởng cho nhân viên.
Mỗi bàn có một nhân viên phục vụ chính (khi khách vào, nhân viên nào rảnh sẽ được chỉ định phục vụ chính cho bàn đó), có một mã số, số chỗ ngồi. Khách hàng có thể gọi thức uống, món ăn và được nhân viên phục vụ chính ghi nhận lại trên phiếu, chuyển phiếu đến bộ phận quản lý và bộ phận phục vụ thức uống, món ăn. Dữ liệu này được nhân viên thu ngân nhập liệu vào máy trước khi chuyển sang bộ phận phục vụ thức uống.