Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần khoáng sản Bình Thuận

Như ta đã biết: nhận thức, quyết định và hành động là bộ ba biện chứng của quản lí khoa học, có hiệu quả toàn bộ và các hoạt động kinh tế trong đó nhận thức là đặc biệt quan trọng việc xác định mục tiêu và sau đó là các nhiệm vụ cần đạt tới trong tương lai. Như vậy sẽ nhận thức đúng và tổ chức thực hiện kịp thời các quyết định đó đương nhiên sẽ thu được những kết quả như mong muốn. Ngược lại, nếu nhận thức sai sẽ dẫn tới các quyết đinh sai và nều thực hiện các quyết định đó thì hậu quả sẽ không lường trước được.

Từ khóa: luận văn báo cáo, kinh tế xã hội, tình hình tài chính, quản lý tài chính, tài chính kinh tế, phân tích tài chính

17 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:27/10/2012 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận