Phân tích hoạt động kinh doanh

Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân.
Để đánh giá các hoạt động kinh doanh, người ta có nhiều chỉ tiêu khác nhau như doanh thu, tăng trưởng, lợi nhuận biên, lợi nhuận ròng...

Từ khóa: xử lý thông tin, chỉ tiêu kinh tế, hoạt động kinh doanh, phân tích kinh doanh, kinh tế xã hội, kinh doanh hàng hóa

pdf 45 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)