Phân tích báo cáo tài chính công ty

Quản trị tài chính công ty liên quan đến việc ra các quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia cổ tức .Các quyết định này được thực hiện ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của công ty

Từ khóa: Báo cáo tài chính , phân tích tài chính, quản trị kinh doanh , kinh doanh , tiếp thị

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận