PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D


Tập tài liệu này dùng cho những người đã học xong phần cơ bản của chương trình Revit Architecture. Nội dung gồm các bài viết nâng cao, bản thân tác giả đã nghiên cứu, thực hành và ứng dụng thành công, ngoài ra còn có các bài viết hoặc ý tưởng sưu tầm được trên mạng đã được tác giả biên tập lại cho phù hợp với phiên bản 2011 và cao hơn.

Từ khóa: công nghệ xây dựng, Tài liệu thi công xây dựng, thiết kế xây dựng, sổ tay công trình thủy lợi, thiết kế kiến trúc, xây dựng 3D

pdf 112 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:157 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận