Ôn tập ngữ pháp tiếng anh

Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

Từ khóa: văn phạm anh văn, tài liệu ngữ pháp tiếng anh, cách sử dụng thì anh văn, thì cơ bản trong tiếng anh, bài tập thì trong tiếng anh,

pdf 129 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:228 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 57

Đăng nhập để bình luận