Ôn tập môn cơ sở Học phần kiểm toán căn bản

Nội dung chính là nêu bản chất của kiểm toán, vai trò, phân tích kiểm toán và phân loại kiểm toán theo chủ thể. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!

Từ khóa: Học phần kiểm toán căn bản, Kiểm toán căn bản, Bản chất của kiểm toán, Phân loại kiểm toán, Vai trò của kiểm toán

16 trang | Chia sẻ: votdiemhuong1 | Ngày:30/11/2014 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận