NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH

Sự ra đời và phá triển của tài chính gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và nền kinh tế hàng hóa tiền tệ..
Quá trình này gắn liền
Sự xuất hiện của tiền tệ trong quá trình trao đổi
Sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ
Tài chính gắn với các chủ thể sử dụng -- hình thành các khâu tài chính.
Tài chính công
Tài chính doanh nghiệp
Tài chính cá nhân hộ gia đình
Ngày nay, tài chính trở thành ngành khoa học và được hỗ trợ rất nhiều từ khoa học toán ứng dụng.

Từ khóa: chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp thị, quản trị kinh doanh, chiến lược sản phẩm và dịch vụ, chiến lược marketing, quản trị chiến lược

ppt 29 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:177 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận