NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING

Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức
lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra.
Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và
thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị
trường để thỏa mãn nó. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng Marketing là các cơ chế kinh
tế và xã hội mà các tổ chức và cá nhân sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong
muốn của mình thông qua quy trình trao đổi sản phẩm trên thị trường.

Từ khóa: , quản trị marketing, nghiên cứu marketing, quản trị khách hàng, kinh nghiệm bán hàng, mẹo tiếp thị, kỹ năng bán hàng,

pdf 24 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận