Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 18: Người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 18: Người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của người giám đốc bán hàng, từ nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vực, từ giám đốc bán hàng khu vực đến tổng giám đốc bán hàng, những vấn đề đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Marketing cơ bản, Bài giảng Marketing cơ bản, Người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp, Giám đốc bán hàng, Nhân viên bán hàng, Tổng giám đốc bán hàng

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/05/2017 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận