Những tính chất cơ bản của thép xây dựng

Thép tĩnh : Thép lỏng ra lò được khử oxy và tạp chất , tránh được bọt khí trong thép nên cấu trúc thuần nhất , chất lượng cao nên được sử dụng làm kết cấu chịu tải trọng nặng , tải trọng động