Những kỹ thuật layer tiên tiến

Sau khi ban học xong chuong này, bạn có thể tạo ra những hiệu ứng phức tạp cho tác phẩm của bạn bằng cách sử dụng Layer Mask, Path Group, Filter, Adjustment Layer và còn nhiều Layer Style khác.
Trong chương này, bạn sẽ làm việc với một ảnh có 2 Layer cộng với một Background Layer. Bạn sẽ có thêm kinh nghiệm về các cách hiệu chỉnh Layer, tạo hiệu ứng cho layer, tạo mặt nạ và sử dụng các bộ lọc. Tuy nhiên, sự sáng tạo và khả năng tự tìm hiểu của bạn sẽ là chìa khoá để bạn có thể sử dụng kết hợp những hiệu ứng layer, bộ lọc, và mặt nạ với nhau một cách mới mẻ hơn và tạo ra những tác phẩm mang tính đột phá hơn.

Từ khóa: Những kỹ thuật layer tiên tiến, đồ họa máy tính, kỹ thuật đồ họa, ảnh kỹ thuất số, đồ họa ứng dụng, đồ họa máy tính, phần mềm đồ họa

pdf 27 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận