Những bài đồng dao và ca dao mới

Chúng ta đang ở đầu thế kỷ XXI. Mai sau, dù có bao giờ, phần sưu tầm biên khảo nhỏ nhoi này mong còn được đôi khi lần giở trước đèn, để may ra có người mở trang sách cũ tìm hiểu về đất lề quê thói, thấy rõ ràng kho tàng văn học dân gian đặt nặng giáo dục gia đình trên vai người mẹ. Những lời ru ca dao ạ ơi ời hà hơi văn hóa mẹ vào tâm hồn trẻ từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi chập chững lững thững những trò chơi đi kèm đồng dao, để từ đó vững bước vào xã hội.

Từ khóa: Những bài đồng dao và ca dao mới, đồng dao, cao dao Việt Nam, văn học Việt Nam, nghiên cứu văn học, văn học thế kỷ 20, truyện ngắn

pdf 115 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:01/03/2013 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận