Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra những kiến nghị giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đây có cơ sở lựa chọn hoặc thay đổi phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán được cung cấp và mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh.
Đăng nhập để bình luận