Nhận thức về đạo văn của sinh viên và giảng viên Khoa Du lịch – đại học Huế

Bài viết này nghiên cứu nhận thức về hành vi đạo văn của sinh viên và giảng viên trẻ Khoa Du lịch, Đại học Huế. Mục đích của bài viết là tìm hiểu cách nhận thức về khái niệm đạo văn cũng như quan điểm của họ về lý do dẫn đến hành vi đạo văn – vốn đang được cảnh báo nghiêm trọng trong xã hội Việt Nam.

Từ khóa: Tạp chí khoa học, Nhận thức của sinh viên, Đạo văn của sinh viên, Đạo văn giảng viên Khoa Du lịch, Đại học Huế, Nguyên nhân đạo văn

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:15 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận