Ngôn ngữ lập trình C++ – Các kiểu dữ liệu cơ bản, các cấu trúc điều khiển

Các kiểu dữ liệu cơ bản Các phép gán tắt, phép tăng, phép giảm Các phép toán logic Thuật toán, mã giả, điều khiển của chương trình, sơ đồ khối Sơ lược về các cấu trúc điều khiển Cấu trúc lựa chọn if, if/else Phép toán lựa chọn 3 ngôi Cấu trúc lặp while Thiết lập thuật toán Điều khiển lặp bằng con đếm.

Từ khóa: kiểu dữ liệu cơ bản, Ngôn ngữ Lập trình C++, lập trình C++, kỹ thuật lập trình, lập trình máy tính, môi trường lập trình, hệ thống lập trình

pdf 39 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận