NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Những bước then chốt trong việc Marketing theo mục tiêu là phân khúc thị
trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm. Trước hết chúng ta xem
xét một số vấn đề cơ bản về đo lường và dự báo nhu cầu thị trường. Sau đó chúng ta
sẽ tập trung vào phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

Từ khóa: thị trường mục tiêu, đo lường thị trường, phân khúc thị trường, chiến lược bán hàng, kỹ năng bán hàng, quản trị marketing, nghiên cứu marketing

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận