Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 7: Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 7: Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đo lường và dự báo nhu cầu của thị trường, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận