Nghiên cứu ước tính hàm lượng bùn cát khu vực hạ lưu sông Ba bằng giải đoán ảnh LANDSAT

Công nghệ viễn thám và GIS đang được ứng dụng rộng rãi hỗ trợ cho các nhà khoa học trong nghiên cứu, điều tra, đánh giá tài nguyên môi trường nhằm có được thông tin nhanh chóng và đồng bộ trên diện rộng. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu từ việc giải đoán ảnh LANDSAT để xác định hàm lượng bùn cát khu vực hạ lưu sông Ba.

Từ khóa: Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Viễn thám và GIS, Hàm lượng bùn cát, Hạ lưu sông Ba, Hệ thống thông tin địa lý

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:9 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận