Nghiên cứu tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển du lịch theo hướng bền vững ở tỉnh Đồng Tháp

Bài báo trình bày phương pháp đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp. Dựa vào thang điểm đánh giá tổng hợp, xác định được các điểm có tiềm năng du lịch tự nhiên cao như Vườn quốc gia Tràm Chim, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, cảnh quan sông Tiền... Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng khai thác và sử dụng tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Từ khóa: Tiềm năng tự nhiên, Phát triển du lịch, Phát triển du lịch bền vững, Du lịch theo hướng bền vững, Tỉnh Đồng Tháp, Đánh giá tiềm năng tự nhiên

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận