NGHIÊN CỨU MẠNG NGN CỦA VNPT VÀ CÁC DỊCH VỤ TRONG NGN

Cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, các ngành hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cũng không ngừng lớn mạnh và Bưu Chính Viễn Thông là một trong những ngành đó. Tổng kết trong thời gian vừa qua cho thấy Bưu Chính Viễn Thông đã góp phần quan trọng vào sự vươn mình đi lên của nền kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới. Trong đóng góp đó không thể không kể tới vai trò quan trọng của bộ phận viễn thông.

Từ khóa: bưu chính viễn thông, luận văn báo cáo , mạng NGN của VNPT, công nghệ viễn thông, kỹ thuật viễn thông, viễn thông ứng dụng

doc 119 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:28/09/2012 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận