Nghiên cứu giải pháp khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên để phát triển sản phẩm du lịch biển tỉnh Bình Định trong điều kiện mới

Trên cơ sở phân tích những lợi thế, cơ hội và thách thức của nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên để phát triển các sản phẩm du lịch biển, bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản để khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên này nhằm phát triển sản phẩm du lịch biển ở Bình Định trong điều kiện mới.

Từ khóa: Tài nguyên du lịch, Phát triển du lịch biển, Sản phẩm du lịch, Tỉnh Bình Định, Du lịch biển

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:36 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận