Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay sẵn có ở Việt Nam

Bài viết Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay sẵn có ở Việt Nam trình bày: Những kết quả nghiên cứu ban đầu về việc sử dụng tổ hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay để thay thế một phần xi măng trong chế tạo bê tông chất lượng siêu cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng này cải thiện đáng kể tính công tác và tăng cường độ nén của bê tông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Nghiên cứu chế tạo bê tông, Bê tông chất lượng siêu cao, Hỗn hợp phụ gia, Phụ gia khoáng silica fume, Tro bay sẵn có ở Việt Nam

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/10/2018 | Lượt xem:71 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận