Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực ép trong quá trình tạo hình gạch đất không nung theo phương pháp ép bán khô

Bài viết chỉ ra mối quan hệ giữa áp lực ép và độ lún của sản phẩm và phân bố áp lực ép theo chiều cao của sản phẩm. Thí nghiệm xác định áp lực ép được thực hiện với gạch từ đất đồi ở độ ẩm 12% xây dựng được đồ thị mối quan hệ giữa độ lún theo áp lực ép. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để tính toán thiết kế các thông số cơ bản của máy ép gạch thủy lực.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Gạch không nung, Gạch đất không nung, Phương pháp ép bán khô, Áp lực ép, Máy ép gạch thủy lực

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:54 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận