Nền đường sắt - Nguyễn Thanh Tùng

Trong công trình xây dựng, nền đường chiếm một vị trí quan trọng về khối lượng thi công, diện tích chiếm dụng đất và vốn đầu tư rất lớn. Tài liệu "Nền đường sắt" giúp bạn đọc nắm được những kiến thức tổng quát về nên đường và tìm hiều nội dung chính của tài liệu qua 7 chương. Trình bày cấu tạo và thiết kế đường sắt thông thường, cấu tạo nền đường sắt cao tốc, tường chắn nền đường, thoát nước nền đường và phòng hộ, nền đường trên đất yếu, nền đường qua đường đất sụn, nền đường khu vực điều kiện đặc biệt.

Từ khóa: Nền đường sắt, Tài liệu Nền đường sắt, Thiết kế đường sắt, Mặt nền đường, Cấu tạo nền đường sắt, Tường chắn nền đường

pdf 355 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận