Năng lượng và môi trường trong kiến trúc (Tái bản): Phần 1

Phần 1 của tài liệu Năng lượng và môi trường trong kiến trúc được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Năng lượng và môi trường trong công trình xây dựng, kiến trúc sinh thái và kiến trúc bền vững, quy hoạch thiết kế công trình xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kiến trúc năng lượng, Kiến trúc môi trường, Quy hoạch thiết kế công trình xây dựng, Thiết kế công trình xây dựng, kiến trúc sinh thái

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận