Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm đối với thị trường khách Nga của công ty TNHH du lịch quốc tế Nhật Minh

Ở nước ta, nhờ thực hiện đường lối đổi mới về kinh tế, trong những năm
gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã khởi sắc và ngày càng có tác động tích cực
đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước.
1.1.2. Khái niệm về sản phẩm du lịch
Sản phẩm du lịch là một tổng thể bao gồm các thành phần không đồng nhất hữu hình và vô hình. Sản phẩm du lịch có thể là thức ăn cũng có thể là bầu không khí nơi nghỉ mát – theo Michael M. Coltman. Nó cũng là kinh nghiệm du lịch, là cái tổng thể – “ Một khách sạn không làm nên du lịch” ( Krapf).
Theo giáo trình Kinh tế Du lịch của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sản phẩm du lịch là các dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho du khách, được tạo nên bởi sự kết hợp của việc khai thác các yếu tố tự nhiên, xã hội với việc sử dụng các nguồn lực: cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động tại một cơ sở, một vùng hay một quốc gia nào đó.
Sản phẩm du lịch bao gồm cả yếu tố những yếu tố hữu hình và những yếu tố vô hình. Yếu tố

Từ khóa: đề án tốt nghiệp, luận văn mẫu, tài liệu báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, bài báo cáo thực tập, hoàn thiện chính sách sản phẩm

doc 53 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận