Marketing du lịch: Phần 2 - ThS. Trần Ngọc Nam

Marketing du lịch (Phần 2) do ThS. Trần Ngọc Nam và Trần Huy Hoàng biên soạn gồm 10 chương, trong phần II này trân trọng giới thiệu quý vị 6 chương còn lại đó là: Chương 5: Chiêu thị, chương 6: Thiết lập kế hoạch trong du lịch, chương 7: Tổ chức bộ phận marketing và quản trị lực lượng bán hàng, chương 8: Tiến trình bán hàng, chương 9: Bán sản phẩm ở khách sạn nhà hàng, chương 10: Dịch vụ trọn gói chương trình du lịch, đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên khoa du lịch, marketing và sinh viên các khoa khác.

Từ khóa: Marketing du lịch, Sách hướng dẫn du lịch, Kinh doanh du lịch, Du lịch Việt Nam, Du lịch bền vững, Kinh tế du lịch, Phát triển du lịch

pdf 119 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:361 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 41

Đăng nhập để bình luận