Lý luận về địa tô của Các Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay

Đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước trải qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ, mỗi thời kỳ tồn tại những hình thức tư hữu khác nhau. Và cho đến ngày nay, khi đất nước đang trên đà phát triển để trở thành con rồng của Châu Á, thì những quan hệ sản xuấ và nền kinh tế như ngày nay là do Đảng và Nhà nước ta đã kế thừa, phát huy những gì ta đã có mà chính tư tưởng của Mác đã làm kim chỉ nam dẫn đường cho những bước phát triển. Là những sinh viên kinh tế, những người sẽ góp phần xây dựng kinh tế trong tương lai, chúng ta thường quan tâm đến những vấn đề của kinh tế phát triển như cổ phần hóa doanh nghiệp, như kinh tế thị trường
Đăng nhập để bình luận