Luật tục Chăm - Luật tục Raglai - Phan Đăng Nhật

Cuốn sách gồm hai phần, luật tục Chăm - Adat Chăm và luật tục Raglai. Trong đó, phần luật tục Chăm trình bày khái quát về người chăm và văn hóa Chăm, luật tục Chăm - Adat Chăm, cách phán xử và phạt vạ trong Adat Chăm, luật tục Chăm ngày nay, văn bản ứng dụng luật tục ở Bình Nghĩa - Ninh Thuận,...Phần luật tục Raglai trình bày sơ lược về người Raglai, giới thiệu luật tục Raglai, nội dung luật tục truyền thống Raglai và luật tục Raglai ngày nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Từ khóa: Văn hóa dân tộc thiểu số, Luật tục Chăm, Luật tục Raglai, Văn hóa Chăm, Luật tục Chăm ngày nay, Luật tục truyền thống Raglai, Luật tục Raglai ngày nay

pdf 843 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận