Luận văn tiến sỹ: Quá trình hình thành chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003

Làng nghề Việt Nam là một thuật ngữ dùng để chỉ các cộng đồng cư dân, chủ yếu chủ yếu ở các vùng ngoại vi thành phố và nông thôn Việt Nam, có chung truyền thống sản xuất các sản phẩm thủ công cùng chủng loại tại Việt Nam. Làng nghề thường mang tính tập tục truyền thống đặc sắc, đặc trưng, không chỉ có tính chất kinh tế mà còn bao gồm cả tính văn hóa, đặc điểm du lịch tại Việt Nam.

Từ khóa: kinh tế nhà nước, chính sách nhà nước, kinh doanh nghê, phát triển làng nghề, cơ cấu kinh tế, thúc đầy phát triển kinh tế, luận án tiến sỹ

pdf 195 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:09/10/2012 | Lượt xem:80 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận