Luận văn: Thiết kế cung cấp điện cho Công ty cổ phần Hμng Kênh - An Lão - Hải Phòng

Nội dung của đồ án gồm 5 chương. Chương 1: Quá trình công nghệ, yêu cầu cung cấp điện của Công ty cổ phần Hàng Kênh. Chương 2: Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy. Chương 3: Phương án cấp điện, sơ đồ nguyên lý đi dây cho nhà máy. Chương 4: chọn dâ

Từ khóa: Thiết kế cung cấp điện , Công ty cổ phần Hμng Kênh, luận văn, thiết kế hệ thống, hệ thống điện, điện công nghiệp, đồ án tốt nghiệp

pdf 82 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:06/05/2013 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận