Luận văn: Đánh giá trang bị điện – điện tử cần trục Kone tại công ty đóng tàu Phà Rừng. Đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG……………..

Luận văn:

Ở nước ta với địa hình có bờ biển dài và nhiều sông lớn, từ lâu ngành vận tải thuỷ đã hình thành, phát triển và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Theo đó ngành công nghiệp đóng tàu cũng ngày càng được quan tâm đầu tư phát triển, để đáp ứng nhu cầu trong nước và hội nhập với thế giới. Trong các công ty đóng tàu, nhóm thiết bị cần trục cầu trục có vị trí rất quan trọng, góp phần lớn vào việc quyết định năng suất và hiệu quả kinh tế của công ty.

Từ khóa: trang bị điện, hệ truyền động điện, luận văn, thiết kế hệ thống, hệ thống điện, điện công nghiệp, đồ án tốt nghiệp

pdf 81 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:06/05/2013 | Lượt xem:165 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận